Ansvar
Ved brand, tyveri og skade på de lejede produkter vil ansvaret ligge hos lejer – både når det gælder lejeren selv eller tredje mand. Lejeren må ikke overlade brugen af de lejede produkter til andre.
For skader, som i lejeperioden forvoldes på tredje mands person eller ejendom, og som kan henføres til brugen eller betjeningen af det lejede produkt, bærer lejeren alene ansvaret for.