Betalingsbetingelser
Alle priser er netto kontant, lejebeløbet incl. moms og depositum erlægges ved udlejningens start.