Driftsudgifter
Smøre- og drivmidler samt slibning af skær og øvrige forbrugsmaterialer er IKKE inkluderet i prisen -de bliver faktureret sammen med udlejningsproduktet.
De udlejede produkter skal være rengjorte ved returneringen. I modsat fald faktureres rengøringsomkostninger i.h.t. forbrugt arbejdstid.